16/07/2010

Kế hoạch năm học 2010-2011 (tại Cơ sở Hà đông)

Toàn văn bản kế hoạch năm học 2010-2011     TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT […]
18/06/2010

Lịch học, danh sách sinh viên học hè năm 2010 ( nhật ngày 14/7/2010)

——— Thông tin cập nhật ngày 23/6/2010 —————- 1/ Môn Nguyên Lý Mác-Lênin 2 bắt đầu học từ ngày 12/7/2010 (lịch cũ từ ngày 06/7/2010) […]
07/05/2010

Kế hoạch học lại trong hè năm học 2009-2010

Căn cứ kế hoạch năm học 2009-2010 và kế hoạch tổ chức học lại tại Cơ sở đào tạo Hà đông (kế hoạch số: 1283/KH-GV&CTSV, […]
06/05/2010

Danh sách, TKB cac lop hoc lại tháng 5-2010 (đợt 2 năm học 2010-2011)

(19/5/2010), phòng GV&CTSV thông báo về Danh sách, TKB các lớp học lại đợt tháng 5/2010 như sau: – Danh sách sinh viên + Nguyên […]
31/03/2010

Thông báo kế hoạch tổ chức học lại một số môn (từ 10/5/2010)

Căn cứ kế hoạch năm học 2009-2010 và kế hoạch tổ chức học lại tại Cơ sở đào tạo Hà đông (kế hoạch số: 1283/KH-GV&CTSV, […]
23/03/2010

Thời khoá biểu các lớp tại chức D06QT

Thời khoá biểu các lớp tại chức D06QT
09/03/2010

Thông báo bổ sung TKB của các lớp D07DT1, D07DT2 (từ 29/3/2010).

Phòng GV&CTSV thông báo bổ sung, điều chỉnh TKB các môn học lý thuyết trong học kỳ 2 năm học 2009-2010 của các lớp D07DT1 […]
09/03/2010

Kế hoạch tổ chức học môn GDQP của các lớp đại học khóa 2009

Thông báo số: 38/TB-GV&CTSV, ngày 10/3/2010 của Phòng GV&CTSV Nội dung thông báo như sau: THÔNG BÁO Về kế hoạch tổ chức học tập môn […]
23/02/2010

Lịch, danh sách các nhóm thực hành môn Vật lý 1 các lớp khóa 2009

Phòng GV&CTSV thông báo lịch thực hành, danh sách phân nhóm sinh viên thực hành môn Vật lý 1 học kỳ 2 năm học 2009-2010 […]
15/01/2010

Kế hoạch kỳ 2 (2009-2010) và thời khóa biểu các lớp CĐ và ĐH chính quy (update: 15/01/2010)

Thông báo số 07/GV-CTSV ngày 11/01/2010 của Phòng GV&CTSV Kính gửi: – Các Khoa Đào tạo 1; các Trung tâm: ĐTTC, ĐHTX – Các lớp […]