18/12/2009

Thời khóa biểu kỳ 2 năm học 2009-2010 của lớp D07CN CLC

Phòng GV&CTSV thông báo TKB lớp D07CN CLC học tại phòng 201a (xem, tải file kèm)
07/12/2009

Thông báo hoãn tổ chức một số lớp học lại đợt 1 năm học 2009-2010

Theo thông báo số 152/GV&CTSV ngày 30/10/2009 của Phòng GV&CTSV, bắt đầu từ ngày 01/11/2009 Học viện sẽ tổ chức học lại đợt 1 năm […]
03/11/2009

Lịch học lại đợt 1 năm học 2009-2010 (cập nhật: 09-11-2009)

Phòng GV&CTSV thông báo lịch học lại đợt 1 năm học 2009-2010 (cập nhật ngày 09/11/2009). Thời khóa biểu học lại
30/10/2009

Thông báo: Kế hoạch học lại đợt 1 năm học 2009-2010 (hot)

Căn cứ kế hoạch năm học 2009-2010; căn cứ thông báo về việc tổ chức học lại của Phòng GV&CTSV (số 90/GV&CTSV ngày 21/8/2009); và […]
30/10/2009

Danh sách sinh viên còn nợ môn (học lại) học kỳ 1 năm học 2009-2010

Căn cứ kế hoạch năm học 2009-2010; căn cứ thông báo về việc tổ chức học lại của Phòng GV&CTSV (số 90/GV&CTSV ngày 21/8/2009); và […]
27/10/2009

Thông báo đổi giờ học môn Tiếng Anh của lớp D09CN4

Thông báo đổi giờ học môn Tiếng Anh của lớp D09CN4 Thông báo số 146/GV&CTSV ngày 27/10/2009. THÔNG BÁO V/v: Đổi ngày học tiếng Anh […]
26/10/2009

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 08

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 08 xem và tải về tại đây
26/10/2009

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 07

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 07 xem và tải về tại đây
26/10/2009

Thời khoá biểu học kỳ I các lớp khoá 06

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 06 xem và tải về tại đây
26/10/2009

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp chính quy năm thứ 1 khoá 09

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp chính quy năm thứ 1 khoá 09 xem và tải file tại đây