Thời khóa biểu môn thực hành cơ sở các lớp D09DT1,2 và D09VT3,4,5

Kế hoạch thi lần 2 kỳ học phụ đợt 1 và học lại hè các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy và lần 2 kỳ 2 các lớp văn bằng 2 chính quy
14/08/2012
Thời khóa biểu môn học Giáo dục thể chất của các lớp đại học khóa 2010,2011 và cao đẳng 2011
15/08/2012
Show all
Phòng giáo vụ và công tác sinh viên thông báo thời khóa biểu môn Thực hành cơ sở của các lớp đại học chính quy khóa 09 (D09DT1,2 & D09VT3,4,5). Lịch cụ thể xem file đính kèm
Nhận được thông báo này đề nghị ban cán sự phổ biến tới toàn thể sinh viên trong lớp.Phòng GV&CTSV trân trọng thông báo