06/05/2016

Thông báo: V/v Danh sách phân lớp chuyên ngành D13QT, C14CN (6/5/2016 )

Học viện thông báo:           Danh sách phân lớp chuyên ngành từ học kỳ 1 năm học 2016-2017 của các sinh viên hệ đại học […]
20/04/2016

Thông báo: V/v Thay đổi phòng học (20/4/2016 )

THÔNG BÁO V/v: Thay đổi  phòng học                           Căn cứ kế hoạch thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2016 […]
02/09/2015

Thông báo: Công bố thời khóa biểu học tập, danh sách các lớp môn học/học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 (2/9/2015 )

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 06/11/2015 Cập nhật  điều chỉnh phòng học môn học giải tích 1, danh sách sinh viên các lớp môn […]
12/02/2015

Thông báo V/v Bố trí lịch học Tiếng Anh bậc 1 và bậc 2 cho sinh viên khóa 2014(112/02/2015)

Phòng Giáo vụ thông báo: 27/05/2015 Thông báo điều chỉnh TKB các lớpTiếng anh Bậc 1/Bậc 2. Cụ thể sinh viên xem file đính kèm […]
05/02/2015

Thời khóa biểu, Danh sách hai lớp chất lượng cao E14CN, E14PT (5/2/2015 )

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 12/02/2015         Thông báo điều chỉnh phòng học bắt đầu từ ngày 02/03/2015 cụ thể như sau: – Lớp […]
25/12/2014

Thông báo: Thời khóa biểu, danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 tại cơ sở Hà Nội (25/12/2014 )

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 09/03/2015 THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh lịch học môn Kế toán quản trị (Nhóm 2) và Thị trường chứng […]
16/10/2014

Thông báo: V/v Điều chỉnh thời khóa biểu chính thức, danh sách lớp tạm thời Khóa 2014 – Học kỳ 1, năm học 2014-2015 (16/10/2014 )

Ngày 08/10/2014: Phòng Giáo vụ thông báo: 1- Điều chỉnh thời khóa biếu 1 số lớp để chuẩn bị cho kế hoạch học tập Giáo […]
08/10/2014

Thông báo V/v: Công bố danh sách sinh viên học ghép với khóa 14 học kỳ I năm học 2014-2015 (8/10/2014 )

THÔNG BÁO V/v: Công bố danh sách sinh viên học ghép với khóa  14 học kỳ I năm học 2014-2015   Kính gửi:    Các lớp […]
02/10/2014

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012-2013 của các lớp tại cơ sở Hà Đông (Cập nhật 02/10/2012)

Phòng Giáo vụ và Công tác Sinh viên thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012-2013 của các lớp: Đại học, cao đẳng chính […]
26/09/2014

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ I năm học 2014-2015 (26/9/2014 )

Ngày 26/09/2014 Phòng giáo vụ thông báo:        1- Đối với khóa tín chỉ:         Hệ thống sẽ mở cho các sinh viên đăng ký […]