Danh sách Sinh viên thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 khóa 2010

Lịch thi kỳ 2 của C08; Lịch thi lại kỳ 1 của các lớp (trong đó khóa 2010 có điều chỉnh)
21/02/2011
Thông báo danh sách và bố trí sinh viên (D06) dự Lễ trao học bổng năm 2010 của Bộ TT-TT
22/02/2011
Show all
Danh sách Sinh viên thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 khóa 2010
 – Ngày 21-02-2011, Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách Sinh viên khóa 2010 thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2010 – 2011. Chi tiết xem ( File zip đính kèm ).

Trân trọng thông báo.