Lịch thi môn GDQP của các lớp D10 (thi ngày 7 và 8/4/2011)

Danh sách SV thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 các khóa 07 – 08 – 09
07/03/2011
Lịch thi các môn học lại của lớp TCD06 (thi ngày 07/4/2011)
29/03/2011
Show all
Lịch thi môn GDQP của các lớp D10 (thi ngày 7 và 8/4/2011)
 (28/3/2011), phòng GV&CTSV thông báo: Lịch thi môn GDQP của các lớp D10 (FILE kèm)