Lịch thi kỳ 2 của C08; Lịch thi lại kỳ 1 của các lớp (trong đó khóa 2010 có điều chỉnh)

Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2010-2011 (15/2 đến 28/02/2011)
16/02/2011
Danh sách Sinh viên thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 khóa 2010
21/02/2011
Show all
Lịch thi kỳ 2 của C08; Lịch thi lại kỳ 1 của các lớp (trong đó khóa 2010 có điều chỉnh)
(28/2/2011), phòng GV&CTSV thông báo Lịch thi; Lịch thi lại của các lớp hệ chính quy (File kèm):

– Lịch thi kỳ 2 của các lớp C08 (thi từ 18/3/2011);

– Lịch thi lại kỳ 1 của các lớp khóa 2010 (thi từ 05/3 đến hết 13/3/2011);

(Trong đó có điều chỉnh các buổi thi ngày 11; 12 và 13/3 so với lịch đã thông báo).

– Lịch thi lại kỳ 1 của các lớp khóa 2007 (thi từ 14/3 đến hết 28/3/2011);

– Lịch thi lại kỳ 1 của các lớp khóa 2008 (thi từ 12/3 đến hết 30/3/2011);

– Lịch thi lại kỳ 1 của các lớp khóa 2009 (File kèm);

– Lệ phí thi lại: 50.000 đ/môn (BCS các lớp sinh viên thu theo lớp, nộp phòng KTTC).

– Danh sách sinh viên thi lại và các thủ tục liên quan (nếu cần) sinh viên liên hệ  Trung tâm KT&ĐBCLGD để được thông báo, hướng dẫn.

Trân trọng.