Danh sách SV thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 các khóa 07 – 08 – 09

Thông báo: cấp, hoàn trả: GCNTN tạm thời; Bảng điểm; Hồ sơ HSSV các lớp D06, C07
22/02/2011
Lịch thi môn GDQP của các lớp D10 (thi ngày 7 và 8/4/2011)
29/03/2011
Show all
Danh sách SV thi lại học kỳ 1 năm học 2010 – 2011 các khóa 07 – 08 – 09
Ngày 07 – 03 – 2011, Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách Sinh viên khóa 2007, 2008, 2009 thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2010 – 2011. Chi tiết xem file đính kèm

Trân trọng thông báo.

danh sách Sinh viên khóa 2007, 2008, 2009 thi lần 2 học kỳ 1