16/11/2016

Chương trình khung đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông

Chương trình khung đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông
16/11/2016

Chương trình khung đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin

Chương trình khung đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống Thông tin
16/11/2016

Chương trình khung đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính

Chương trình khung đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính
16/11/2016

Chương trình khung đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Chương trình khung đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
14/11/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. PHẠM MẠNH TUẤN

NCS. PHẠM MẠNH TUẤN  dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. LÊ MỸ TÚ VÀ TS. VŨ TUẤN LÂM Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ […]
14/11/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. PHẠM THỊ THÚY HIỀN

NCS. PHẠM THỊ THÚY HIỀN dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Trung Hiếu và TS. Vũ Tuấn Lâm Sẽ bảo vệ luận án tiến […]
04/11/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. NGUYỄN KIM QUANG

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN KIM QUANG   dưới sự hướng dẫn của […]
26/10/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Hà Dương

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN HÀ DƯƠNG   dưới sự hướng dẫn của […]
26/10/2016
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.PHẠM THỊ THÚY HIỀN

Tiêu đề NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG QUANG KHÔNG DÂY Tác giả  Phạm Thị Thúy Hiền Chuyên ngành […]
07/07/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.NGUYỄN TRUNG HIẾU

NCS.NGUYỄN TRUNG HIẾUdưới sự hướng dẫn của GS.TS. Nguyễn Bình và TS. Nguyễn Ngọc Minh Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, […]