Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Vũ Đức Hiệu

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp trực tuyến
05/01/2022
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Cao Tuấn
27/01/2022

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu giải pháp mã hóa P-LDPC nâng cao hiệu năng của hệ thống MIMO cỡ lớn.

 • Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông

– Mã số: 9.52.02.08

 • Họ và tên NCS: VŨ ĐỨC HIỆU
 • Người hướng dẫn khoa học:
  1. NGUYỄN VĂN THỦY
  2. TS NGUYỄN HỒNG QUANG
 • Đơn vị đào tạo: Khoa Đào tạo sau đại học – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
 • Cơ sở đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

NỘI DUNG NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

(Về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án)

 1. Luận án nghiên cứu xây dựng bộ tách sóng tín hiệu LS-MIMO dùng giản đồ Tanner để giảm độ phức tạp cho kênh LS-MIMO với bộ chuyển đổi tương tự số ADC có độ phân giải thấp.
 2. Xây dựng giản đồ Tanner kép để mô hình hóa sự tương tác giữa thông tin của bộ tách sóng MIMO và thông tin của bộ giải mã LDPC. Giản đồ kép này là công cụ để tìm tìm kiếm cấu trúc mã protograph LDPC tốt nhất cho mỗi cấu hình MIMO được để xuất.
 3. Luận án thiết kế thuật toán xử lý tín hiệu trên giản đồ Tanner kép cho trường hợp kênh MIMO với bộ ADC độ phân giải thấp. Thuật toán mới giúp đánh giá hiệu năng các họ mã protograph LDPC khác nhau trong hệ thống LS-MIMO với bộ ADC có độ phân giải thấp.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:

Luận án đề xuất giải pháp cho việc tách sóng tín hiệu cũng như quy trình thiết kế mã và đánh giá hiệu năng của kênh truyền dẫn sẽ tạo nền tảng cơ bản cho việc nghiên cứu ứng dụng vào các mô hình truyền dẫn phức tạp hơn trong mạng thông tin di động tế bào thực tế. Bên cạnh đó với đề xuất của luận án cũng sẽ giúp những nhà thiết kế tuyến truyền dẫn di động tìm ra mã Protograph LDPC và độ phân giải của bộ chuyển đổi ADC tối ưu với kênh truyền dẫn vô tuyến cụ thể.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần nghiên cứu tiếp theo

 • Thuật toán sử dụng trong luận án này để tìm kiếm mã Protograph LDPC có cấu hình Massive-

MIMO yêu cầu độ tính toán khá cao trên giản đồ Tanner kép. Vì vậy cần nghiên cứu một giải pháp có thể giúp giảm độ phức tạp và tăng tốc độ tìm kiếm mã protograph LDPC.

 • Nghiên cứu thiết kế mã protograph LDPC cho kênh Massive-MIMO với bộ chuyển đổi ADC giảm đến mức tối thiểu (1 bit).
 • Trong thông tin vô tuyến, mô hình một trạm gốc phục vụ nhiều thuê bao ở kênh đường lên tạo nên mô hình kênh đa truy nhập đường lên (Uplink Multiple Access Channel – UL-MAC). Vì vậy, việc mở rộng những nghiên cứu trong luận án này cho kênh UL-MAC sẽ cung cấp được nhiều câu trả lời về hiệu năng của kênh khi sử dụng mã Protograph LDPC cũng như bộ chuyển đổi ADC có độ phân giải thấp.

Xác nhận của đại diện tập thể

Nngười hướng dẫn khoa học

TS. Nguyễn Văn Thủy                                                             

Nghiên cứu sinh

Vũ Đức Hiệu

INFORMATION PAGE ABOUT THESIS’S ACADEMIC CONTRIBUTION

 • Thesis: New   P-LDPC   encoding/decoding  algorithms   to   improve   the performance of LS-MIMO system
 • Specialization: Telecomunications Engineering

– Code: 9.52.02.08

 • D. Candidate: VU DUC HIEU
 • Supervisors:
  1. NGUYEN VAN THUY
  2. Dr. NGUYEN HONG QUANG
 • Institution: Posts and Telecommunication Institute of Technology

CONTRIBUTIONS OF THE THISIS

 1. The thesis proposes the belief propagation detector for large-scale multiple- input multiple-out communication systems where the low-resolution analog-to- digital converters (ADCs) are used to save the
 2. The thesis proposes the joint MIMO detection and LDPC decoding graph where the mutual information fuctions of messages are passed. This joint graph plays a vital role in the optimization process of designing new protograph LDPC codes, tailored for LS-MIMO communications
 3. The thesis develops an analytical tool to investigate the impact of the low- resolution ADCs as well as to provide the engineering insights for the protograph LDPC code design and evaluation in LS-MIMO

APPLICATION AND USED IN THE REAL WORLD OR FUTURE WORKS

The practical implication of this study is that the proposed performance evaluation tools and coding design algorithms will help mobile link designers to architect good protograph LDPC codes and the optimal low-resolution ADC converter for the multiple input multiple output communication systems.

Supervisor

Dr. NGUYEN VAN THUY

Ph. D. Candidate 

VU DUC HIEU