Thông báo về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp trực tuyến

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Cao Tuấn
28/12/2021
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Vũ Đức Hiệu
13/01/2022
Show all
logo120

Khoa Đào tạo Sau Đại học thông báo tới các học viên lớp cao học khóa 2019 đợt 2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh, khóa 2020 đợt 1 các chuyên ngành kỹ thuật và các học viên gia hạn thực hiện và bảo vệ luận văn cùng về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp trực tuyến (danh sách đính kèm) như sau:

SVanthu_45822010416400