Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Cao Tuấn

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Vũ Đức Hiệu
13/01/2022
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Vũ Đức Hiệu
27/01/2022
Show all
logo120

THÔNG BÁO

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :

NCS. Huỳnh Cao Tuấn

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Đỗ Năng Toàn và TS. Nguyễn Thanh Bình

Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, với đề tài:

Phát triển các kỹ thuật biểu diễn biểu cảm khuôn mặt 3D

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Mã số: 9.48.01.04

Thời gian:  14 giờ  00, thứ sáu, ngày   18  tháng  2  năm 2022;

Địa điểm:  Phòng 210, nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở đào tạo Hà Đông, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự!