Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2019-2023 khối ngành Kinh tế, TT ĐPT – Đợt 2 năm 2023

Thông báo V/v: Thay đổi thời gian tập trung phổ biến học Giáo dục quốc phòng – An ninh Khóa 2023 (đợt 2, đợt 3) hệ Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học
07/11/2023
Thông báo: Ban hành kế hoạch thi phòng máy (thực hành, trắc nghiệm) học kỳ 1 2023-2024
09/11/2023

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2019-2023 khối ngành Kinh tế, TT ĐPT – Đợt 2 năm 2023, Phòng Giáo vụ thông báo cụ thể kế hoạch triệu tập sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ tốt nghiệp:

– Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 16/11/2023 (Thứ Năm). Chi tiết kế hoạch gửi kèm.

– Địa điểm: Hội trường A2 – Cơ sở đào tạo Hà Nội (Km 10, đường Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội).

  1. Thành phần tham gia Lễ tốt nghiệp:

– Tập thể Lãnh đạo Học viện; Lãnh đạo, Giảng viên các Khoa/Bộ môn; Lãnh đạo các Phòng/Ban chức năng.

– Các Tân Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2 – năm 2023

– Các Tân Cử nhân hệ Đại học chính quy niên khóa 2019-2023 khối ngành Kinh tế, TT ĐPT đã được công nhận tốt nghiệp.

(Danh sách sinh viên tham dự lễ tổng kết, trao bằng kèm theo).

  1. Các yêu cầu, thủ tục cần thực hiện đối với các sinh viên được nhận bằng:

– Phòng Giáo vụ trả hồ sơ sinh viên, bảng điểm toàn khóa cho các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp tại “Bộ phận một cửa” của Học viện trong giờ hành chính.

– Các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp cần hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu trước 08h00 ngày Thứ Năm (16/11/2023) gồm: trả tài liệu, giáo trình còn mượn; nộp học phí, lệ phí ký túc xá còn nợ (nếu có)… tại các Đơn vị có liên quan.

  1. Lưu ý:

– Sinh viên tham dự lễ phát bằng yêu cầu ngồi theo đúng sơ đồ bố trí chỗ ngồi và danh sách, thứ tự các nhóm lên nhận bằng (danh sách theo từng nhóm như ở file đính kèm).

– Khi đến nhận hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp: sinh viên phải nộp lại thẻ sinh viên, xuất trình CMTND/CCCD; trường hợp nhờ người khác lấy hộ phải có giấy ủy quyền hợp lệ và người lấy hộ cũng phải xuất trình CMTND/CCCD.

– Đối với sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo quyết định số 1626/QĐ-HV ngày 18/10/2023: sinh viên tham gia Lễ tốt nghiệp Đợt 2 -2023 nhưng sẽ nhận văn bằng tốt nghiệp theo thông báo sau.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Chương trình phát bằng TN + Sơ đồ chỗ ngồi

Danh sách phát bằng D19 kinh tế