Thông báo thay đổi lịch thi môn: Kỹ thuật vi xử lý của các lớp D07CN1, CN2, CN3

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp CĐ/ĐH chính quy tại CSHĐ (cập nhật ngày 03/12/2009)
16/11/2009
Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2009-2010 (đợt 2)
19/11/2009
Show all
Thông báo thay đổi lịch thi môn: Kỹ thuật vi xử lý của các lớp D07CN1, CN2, CN3
Phòng GV&CSTV thông báo việc thay đổi mgày thi môn Kỹ thuật Vi xử lý của các lớp D07CN1, CN2 và CN3 (lịch thi cũ ngày 04/01/2010 nay chuyển thành sáng 24/12/2009).

Chi tiết xem, tài file tại mục Lịch thi.

Các rrường hợp có thay đổi, Phòng GV&CTSV sẽ có thông báo bổ sung sau.

Mọi thông tin phản ánh, xin gửi: giaovu@ptit.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

Ngày 18/11/2009.