Lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp CĐ/ĐH chính quy tại CSHĐ (cập nhật ngày 03/12/2009)

Thủ tục, mẫu biểu liên quan tới học phí, chế độ chính sách (14/11/2009 )
14/11/2009
Thông báo thay đổi lịch thi môn: Kỹ thuật vi xử lý của các lớp D07CN1, CN2, CN3
18/11/2009
Show all
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 các lớp CĐ/ĐH chính quy tại CSHĐ (cập nhật ngày 03/12/2009)
Phòng GV&CSTV thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 (cập nhật ngày 03/12/2009) như sau:

Xem, tải file tại đây file lịch thi đã cập nhật (xls).

Lịch cập nhật này có thay đổi Ngày thi môn Kỹ thuật Vi xử lý của các lớp D07CN1, CN2 và CN3 (lịch thi cũ ngày 04/01/2010 nay chuyển thành sáng 24/12/2009).

Thông tin cập nhật ngày 03/12/2009: Lớp C07HHTT thay đổi hình thức thi môn Hệ CSDL Oracle từ hình thức thi tại phòng máy sang thi viết sáng ngày 29/12/2009 tại phòng 30 và 31.

Các trường hợp có thay đổi, Phòng GV&CTSV sẽ có thông báo bổ sung sau.

Mọi thông tin phản ánh, xin gửi: giaovu@ptit.edu.vn.

Trân trọng thông báo.