22/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Toàn Thắng

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu xây dựng một lớp hàm băm mở rộng mới và khả năng ứng dụng” Chuyên ngành: […]
13/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Vũ Thị Thúy Hà

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN HIỆU NĂNG ĐỊNH TUYẾN MẠNG NGANG HÀNG P2P Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông […]
07/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Hà Dương

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu đề xuất phương pháp phân tích và phát hiện lưu lượng bất thường trên mạng internet […]
07/11/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Cao Chính Nghĩa

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu các phương pháp rút gọn thuộc tính và sinh luật quyết định theo tiếp cận tập […]
03/11/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. NGUYỄN THÀNH LONG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN THÀNH LONG  dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Đức […]
03/11/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. PHẠM ANH THƯ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. PHẠM ANH THƯ dưới sự hướng dẫn của TS. Vũ Tuấn […]
03/11/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Hoàng Minh […]
03/11/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. PHẠM MẠNH TUẤN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. PHẠM MẠNH TUẤN dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê Mỹ […]
13/10/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện NCS. CAO MINH THẮNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. CAO MINH THẮNG dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Nguyễn Bình […]
06/10/2017
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Phạm Mạnh Tuấn

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP BẢO MẬT DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC TRUYỀN TRÊN MẠNG IP BẰNG […]