[LATS] Nghiên cứu sinh Vũ Lê Quỳnh Giang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

đăng ký thi tiếng anh đầu vào năm 2024 đợt 1
Thông tin về thời gian, địa điểm bảo vệ cấp học viện của NCS Lê Ngọc Hiếu
23/01/2024
Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Hoàng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện
[LATS]Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Hoàng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện
01/02/2024
Show all
Toàn cảnh buổi Bảo vệ của NCS Vũ Lê Quỳnh Giang

Sáng 24/01/2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Lê Quỳnh Giang về:

Đề tài: Nghiên cứu bảo mật lớp vật lý cho hệ thống Massive MIMO với kênh pha đinh Rice

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông

Mã số chuyên ngành: 9.52.02.08

Dưới sự hướng dẫn khoa học của: TS. Trương Trung Kiên và PGS. TS. Lê Nhật Thăng.

Toàn cảnh buổi Bảo vệ của NCS Vũ Lê Quỳnh Giang

Toàn cảnh buổi Bảo vệ của NCS Vũ Lê Quỳnh Giang

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: PGS.TS. Vũ Văn San – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Hải Châu – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Ủy viên Thư ký; GS.TS. Vũ Văn Yêm – Đại học Bách khoa Hà Nội – Ủy viên-Phản biện 1; GS.TS. Trần Xuân Tú – Đại học Quốc gia Hà Nội – Ủy viên-Phản biện 2; GS.TS. Trần Đức Tân – Trường Đại học Phenikaa – Ủy viên-Phản biện 3; PGS.TS. Bạch Nhật Hồng – Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự – Ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Quốc Định – Học viện Kỹ thuật Quân sự – Ủy viên.

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Vũ Lê Quỳnh Giang trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

  1. Đề tài luận án phù hợp mã số chuyên ngành. Nội dung trình bày trong luận án chưa thấy trùng lặp với các công trình của các tác giả khác.
  2. Luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
  3. Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp với đề tài luận án.
  4. Các kết quả và đóng góp của luận án:

(i) Xây dựng giải pháp đánh giá dung lượng bảo mật của hệ thống massive MIMO khi có thiết bị nghe lén thụ động trong điều kiện kênh truyền pha-đinh Rice.

(ii) Đề xuất giải pháp phát hiện thiết bị gây nhiễu chủ động trong hệ thống massive MIMO trong điều kiện kênh truyền pha-đinh Rice không tương quan về không gian trên cơ sở phát hiện nhiễm nhiễu trên kênh hoa tiêu.

(iii) Đề xuất giải pháp cải thiện xác suất phát hiện cảnh báo đúng và xác suất báo động giả trong hệ thống massive MIMO trong điều kiện kênh truyền pha-đinh Rice dựa trên phân tập thời gian.
Toàn cảnh buổi Bảo vệ của NCS Vũ Lê Quỳnh GiangNCS Vũ Lê Quỳnh Giang chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện

Hội đồng Kết luận:

– Luận án của nghiên cứu sinh Vũ Lê Quỳnh Giang đáp ứng các yêu cầu một luận án Tiến sĩ kỹ thuật theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

– Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (có 07/07 thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành, trong đó có 02/07 phiếu xuất sắc), Hội đồng nhất trí đề nghị Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công nhận học vị Tiến sĩ kỹ thuật, chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông, cho nghiên cứu sinh Vũ Lê Quỳnh Giang.