17/01/2017

Kết quả kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu khóa 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu khóa 2016, chi tiết xem File đính kèm. Mọi […]
18/12/2016

Kết quả thi các học phần tiếng Anh bậc 1, bậc 2 tăng cường 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi các học phần tiếng Anh bậc 1, bậc 2 tăng cường 2016, chi tiết xem […]
06/10/2016

Điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016. […]
06/10/2016

Điểm thi lần 2 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm học 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ hè năm học 2015 – 2016. […]
11/09/2016

Kết quả thi các học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5, 6 , HK Hè (Phụ) 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi các học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5, 6 , học kỳ hè […]
08/09/2016

Điểm học phần thi lần 1 HK phụ năm học 2015 – 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi lần 1 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm học 2015 – 2016, chi tiết […]
01/09/2016

Kết quả thi tiếng Anh A2.2, B1.1, B1.2 các lớp CLC khóa 2015, HK2 (2015-2016)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi môn tiếng Anh A2.2, B1.1, B1.2 các lớp CLC khóa 2015, học kỳ 2 năm học […]
04/08/2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK 2 các lớp CLC E15CN

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm học phần, thi , điểm sẽ liên tục được cập nhật, Sinh viên chú […]
03/08/2016

Kết quả thi tiếng Anh A1.1, A2.1, bậc 3, tiếng Anh 5, 6 Lần 1, HK2 (2015-2016)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi môn tiếng Anh A1.1, A2.1, tiếng Anh 6, lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – […]
25/07/2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần, kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016, Chi […]