Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK2, HK3 năm học 15-16 các lớp Cao học M15 đợt 1
21/07/2016
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 các lớp cao học khóa 2015 đợt 2
25/07/2016

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần, kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016, Chi tiết xem File đính kèm. Điểm thi sẽ tiếp tục được cập nhật, Sinh viên chú ý theo dõi.

Chú ý: Tất cả các trường hợp sinh viên vắng có phép đã nộp hồ sơ tại TT KT, trên bảng điểm ghi chú là Vắng, các trường hợp sinh viên còn thiếu thông tin cá nhân, mã SV, Mã lớp, hoặc sai ngày tháng năm sinh trên bảng điểm, đề nghị liên hệ ngay với Trung tâm để hiệu chỉnh.

 

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm phúc khảo, cập nhật 22/7/2016

Khóa 2012 phần 1, cập nhật 18/7/2016

Khóa 2012 phần 2, cập nhật 19/7/2016

Khóa 2013, cập nhật 21/7/2016

Khóa 2014, cập nhật 21/7/2016

Khóa 2015 ngành CNTT – KT – MARKETING – QT – KTDT – MULTIMEDIA – CLC, cập nhật 21/7/2016

Bảng điểm các học phần kỹ năng mềm, cập nhật 18/7/2016

Khóa 2015 ngành Cơ bản – Phần 1, cập nhật 18/7/2016

Khóa 2015 ngành Cơ bản – Phần 2, cập nhật 18/7/2016

Khóa 2015 ngành Cơ bản – Phần 3, cập nhật 19/7/2016