Kết quả kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu khóa 2016

Điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016
08/01/2017
Điểm bảo vệ Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp tháng 12 – 2016
18/01/2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu khóa 2016, chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc về danh sách dự thi, đề nghị liên hệ tại Trung tâm Khảo thí , tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT.

Trân trọng!

Bảng điểm kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu khóa 2016 (thi ngày 8/1/2017)