25/11/2020
logo120

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ năm 2020 (đợt 1)

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ Tiến sĩ năm 2020 (đợt 1) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN NGHIÊN […]
25/11/2020
logo120

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tiếp nhận Lưu học sinh Lào vào học chương trình Tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2020 (đợt 1) diện Hiệp định

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tiếp nhận Lưu học sinh Lào vào học chương trình Tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông […]
28/08/2020
logo120

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sỹ năm 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sỹ năm 2020. Chi tiết tại file đính kèm CV […]
26/08/2020
logo120

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo […]
13/05/2020
logo120

Thông báo Thời gian thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2010. Chi […]
26/02/2020
logo120

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm […]
07/10/2019
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Khắc Chiến

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TÀI NGUYÊN HIỆU […]
09/08/2019

Thông báo tuyển sinh thạc sỹ đợt 2 năm 2019

28/06/2019
thong-bao-new

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm […]
26/04/2019
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. CHU TIẾN DŨNG

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. CHU TIẾN DŨNG dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. […]