12/01/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. CAO XUÂN TUẤN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. CAO XUÂN TUẤN dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Trung […]
06/12/2016
untitled-1

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Công nghệ Sydney (Australia) năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông […]
06/12/2016
untitled-1

Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ theo Đề án 599 (phương thức phối hợp) năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ theo Đề án 599 (phương thức phối […]
26/10/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Hà Dương

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN HÀ DƯƠNG   dưới sự hướng dẫn của […]
26/10/2016
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.PHẠM THỊ THÚY HIỀN

Tiêu đề NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG QUANG KHÔNG DÂY Tác giả  Phạm Thị Thúy Hiền Chuyên ngành […]
07/07/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.NGUYỄN TRUNG HIẾU

NCS.NGUYỄN TRUNG HIẾUdưới sự hướng dẫn của GS.TS. Nguyễn Bình và TS. Nguyễn Ngọc Minh Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, […]
07/07/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.CAO MINH THẮNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :NCS. CAO MINH THẮNG dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Nguyễn Bình Sẽ […]
16/05/2016
logo120

Thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2016 […]
26/04/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.NGUYỄN VĂN CHÍNH

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :NCS.NGUYỄN VĂN CHÍNH dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo […]
01/02/2016
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. PHẠM THỊ THÚY HIỀN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :NCS. PHẠM THỊ THÚY HIỀN dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Trung […]