08/03/2019
logo120

Thư mời kỉ niệm thành lập 20 năm Khoa Đào tạo Sau Đại học

THƯ MỜI Kính gửi:   Các học viên cao học, nghiên cứu sinh, cựu học viên cao học, cựu nghiên cứu sinh –  Học viện […]
14/02/2019

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1 năm 2019 Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ đợt 1 – 2019
18/01/2019
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. NGUYỄN KIM QUANG

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN KIM QUANG dưới sự hướng dẫn khoa học […]
07/01/2019
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Phạm Anh Thư

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA […]
07/01/2019
logo120

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lê Thị Ngọc Anh

Tên đề tài luận án : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH DỰ BÁO DỊCH TẢ DỰA TRÊN KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH […]
19/06/2017
logo120

Thông báo mời viết bài cho Hội nghị khoa học

Thông báo mời viết bài cho Hội nghị khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0”
26/04/2017
logo120

Thông báo v/v tổ chức hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2017

Thông báo v/v tổ chức hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2017  
26/04/2017
logo120

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Đề án tuyến sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Quy chế tuyển sinh và đào tọa trình độ tiến sĩ Thông tư ban […]
20/03/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. LÊ THỊ NGỌC ANH

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. LÊ THỊ NGỌC ANH  dưới sự hướng dẫn của […]
18/01/2017
logo120

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. NGUYỄN TU TRUNG

THÔNG BÁO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. NGUYỄN TU TRUNG dưới sự hướng dẫn của TS. […]