[THÔNG BÁO] Học bổng toàn phần trao đổi ngắn hạn SEED của chính phủ Canada

đăng ký thi tiếng anh đầu vào năm 2024 đợt 1
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN HỌC BỔNG BẬC THẠC SĨ TẠI ĐẠI HỌC CATANIA (ITALIA) NĂM HỌC 2024-2025
19/02/2024
b2df4a5f-fa78-4090-8fe3-8b1b045dc697
[LATS]Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Hiếu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện
24/02/2024
Show all
Screenshot 2024-02-16 093950
SEED (viết tắt là Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development) là học bổng được tổ chức nhắm hướng đến đối tượng sinh viên quốc tế hiện đang theo học tại các trường Cao đẳng, Đại học Đông Nam Á, có nhu cầu học tập và nghiên cứu ngắn hạn tại Canada.
Bậc học: Đại học, sau Đại học
Screenshot 2024-02-16 093950
📍Các ứng viên lưu ý về thời hạn nộp đơn đăng ký trực tuyến: 21/03/2024
Liên hệ:
Anh Nguyễn Kim Khoa – email: KimKhoa.Nguyen@etsmtl.ca