HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TRƯỚC CÁC HỌC PHẦN THẠC SĨ

a
Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Long Âu
22/08/2022
a
Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Dương Quang Duy
26/08/2022
  1. MỤC ĐÍCH:

Giúp sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học tại Học viện có thể học tích luỹ trước một số học phần thuộc khối kiến thức chung và kiến thức cơ sở của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc ngành phù hợp với ngành ở bậc đại học, nhằm rút ngắn tổng thời gian học tập khi sinh viên có nguyện vọng tiếp tục học bậc thạc sĩ sau khi tốt nghiệp đại học.

  1. ĐỐI TƯỢNG:

Sinh viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã hoàn thành ít nhất 75% tổng khối lượng tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học, có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy (tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký học trước) xếp loại khá trở lên.

  1. CÔNG NHẬN VÀ CHUYỂN ĐỔI TÍN CHÍ:

Các tín chỉ đã được tích luỹ theo hình thức đăng ký học trước các học phần thạc sĩ có giá trị 5 năm tính từ thời điểm xét công nhận, chuyển đổi và ghi vào bảng điểm khoá đào tạo thạc sĩ sau khi sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển và được công nhận là học viên cao học của Học viện.

Sinh viên sẽ được Học viện cấp giấy chứng kết quả học tập sau khi đạt kết quả các học phần. Học phần đạt yêu cầu (học phần tích lũy) khi có điểm học phần (ĐHP) từ 5,5 trở lên (thang điểm 10) hoặc từ điểm C (điểm chữ) trở lên và không có bất kỳ điểm thành phần nào bị điểm liệt (0 điểm).

  1. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ:

a) Sinh viên nộp đơn đăng ký học trước các học phần chương trình thạc sĩ (theo mẫu) và bảng điểm từ học kỳ 1 đến thời điểm đăng ký học trước có xác nhận của Phòng Giáo vụ đạt trình độ khá trở lên gửi về Khoa Đào tạo Sau Đại học. Mỗi sinh viên được đăng ký học tích hợp tối đa 15 tín chỉ.

b) Khoa Đào tạo Sau Đại học/Phòng Đào tạo & KHCN tiếp nhận, xem xét đơn và các minh chứng kèm theo của sinh viên, tập hợp danh sách trình Giám đốc Học viện ra quyết định cho phép sinh viên học trước;

c) Khoa Đào tạo Sau Đại học/Phòng Đào tạo & KHCN thông báo kế hoạch học tập, thời khóa biểu chi tiết cho sinh viên và theo dõi, giám sát quá trình học của sinh viên;

d) Sinh viên phải đóng học phí học trước theo quy định của Học viện và được cấp giấy chứng nhận kết quả học sau khi đạt kết quả các học phần.

(*): Danh sách các môn đăng ký học trước tại Phụ lục 1 kèm theo Hướng dẫn này.

  1. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:

Sinh viên đăng ký học trước các học phần thạc sĩ dự kiến vào 02 đợt:

Đợt 1: Tháng 5 – Tháng 7

Đợt 2: Tháng 9 – Tháng 11

Thời gian học theo thông báo cụ thể của Khoa Đào tạo Sau Đại học /Phòng Đào tạo & KHCN Học viện cơ sở TP Hồ Chí Minh.

  1. ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ:

Tại Phía Bắc:

Khoa Đào tạo Sau Đại học

Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.33512254; 024.33510436

Email:     Khoadtsdh@ptit.edu.vn

Website: https://portal.ptit.edu.vn/saudaihoc/

Tại Phía Nam:

Phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ – Cơ sở Học viện tại Tp.Hồ Chí Minh

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38297220; Fax: 028.39105510

Email: tuyensinh@ptithcm.edu.vn

Website: https://tuyensinh.ptit.edu.vn; https://ptithcm.edu.vn

Mọi thông tin chi tiết có thể xem và tải về tại trang thông tin điện tử của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo địa chỉ: https://portal.ptit.edu.vn/saudaihoc/

1.DanhMucCacmonduocdangkyhoctruochocphanThacsi

2.Đơn xin học trước các học phần Chương trình Thạc sĩ