CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CHO HỌC VIÊN CAO HỌC GIỮA JAIST VÀ PTIT

a
Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phan Thị Thu Hằng
21/04/2023
a
Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Lê Duy Tiến
09/05/2023

Jaist

JAIST (Japan Advanced Institute of Science and Technology) thành lập năm 1990 là viện đào tạo và nghiên cứu sau đại học hàng đầu Nhật Bản. JAIST bao gồm 3 Trường nghiên cứu và đào tạo trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Khoa học Vật liệu và Khoa học tri thức. Hiện nay, JAIST có khoảng 150 giáo sư và các nhà nghiên cứu xuất sắc và 174 nhân viên quản lý thực hiện nghiên cứu và đào tạo cho 584 học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ và 285 nghiên cứu sinh của chương trình đào tạo Tiến sĩ.

1.Giới thiệu về chương trình đào tạo

Chương trình cao học giành cho sinh viên cao học năm thứ nhất. Học viên sẽ học 01 năm ở Japan Advanced Insitute of Science and Technology (JAIST) và sẽ được cấp bằng thạc sỹ chuyên ngành Information Science của JAIST.

2.Học bổng

Viện JAIST sẽ cấp học bổng toàn phần bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt. Cụ thể là:

 • Miễn toàn bộ học phí (khoảng 50,000 yên/tháng)
 • Hỗ trợ kính phí 70,000 yên/ tháng
 • Hỗ trợ nơi ở tại ký túc xá của JAIST

3.Đối tượng dự tuyển

Học viên cao học năm thứ nhất của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chuyên ngành tin học:

 • Có khả năng nghiên cứu;
 • Học lực khá;
 • Tiếng Anh có thể giao tiếp (ưu tiên người đã có chứng chỉ hoặc có bài báo quốc tế)

4.Chỉ tiêu: 07 học viên

5.Hồ sơ dự tuyển

 • Lý lịch khoa học;
 • Bảng điểm (đại học, cao học);
 • Tóm tắt luận văn đại học hoặc các nghiên cứu đã từng tham gia;
 • Hình thức dự tuyển: Phỏng vấn;

Chú ý: Nộp bản mềm trước ngày 5/05/2023

6.Thời gian và địa chỉ nộp hồ sơ

 • Thời gian: Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 08/05/2023
 • Địa chỉ nộp hồ sơ:

+ Phòng giáo vụ PTIT

+ JAIST Tuyển sinh – Trường thông tin – Việt JAIST

+ Email: jaisttuyensinh2023@gmail.com

7.Thời gian dự kiến học tại Nhật Bản

Viện JAIST sẽ thông báo trực tiếp tới ứng viên sau khi có kết quả phỏng vấn