Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.CAO MINH THẮNG

logo120
Thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2016
16/05/2016
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.NGUYỄN TRUNG HIẾU
07/07/2016

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :
NCS. CAO MINH THẮNG

dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Nguyễn Bình
Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, với đề tài:

“Các hệ mật dựa trên thặng dư bậc hai và lớp các phần tử liên hợp trong vành đa thức chẵn”
Thời gian: 09h00, thứ sáu, ngày 08 tháng 7 năm 2016
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Kính mời các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học và các đồng chí quan tâm tới dự.

7/7/2016