Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS.NGUYỄN VĂN CHÍNH

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. PHẠM THỊ THÚY HIỀN
01/02/2016
logo120
Thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2016
16/05/2016

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO :
NCS.NGUYỄN VĂN CHÍNH

dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo và TS. Nguyễn Lương Nhật
Sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, với đề tài:

“Truyền thông kết hợp trong môi trường vô tuyến nhận thức: Mô hình và ứng dụng”
Thời gian: 08h30, thứ sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2016
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 122 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập các NCS đến dự buổi báo cáo trên như là buổi sinh hoạt học thuật theo Quy định tổ chức đào tạo trình độ tiến sỹ ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-HV ngày 14/06/2012 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Đề nghị các NCS tham dự đầy đủ.