10/12/2019

Thông báo về việc tham gia giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

04/12/2019

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 52 năm 2019

08/11/2019

Thông báo hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 48 năm 2019

06/11/2019

Viện Kinh tế Bưu điện thông báo tuyển dụng

Viện Kinh tế Bưu điện trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019, cụ thể như sau: I. Chỉ tiêu và tiêu chuẩn tuyển […]
24/10/2019

Thông báo Quyết định bổ sung thí sinh được công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 2 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định bổ sung thí sinh được công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến […]
24/10/2019

Thông báo Quyết định miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 2 năm 2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách sinh viên được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình […]
03/10/2019

Thông báo về thời gian thi trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2019

16/09/2019

Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/ dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021

22/08/2019

Thông báo tuyển dụng giảng viên

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2019 (làm việc tại Cơ sở đào tạo Hà […]
14/08/2019

Thông báo kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 9/2019)