03/03/2023

Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Mẫu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023:Mau 01 kem CVTB (Ban dang ky ca nhan)
22/02/2023

Thông báo về việc thành lập Hội đồng xét duyệt ứng viên đăng ký tham dự chương trình học bổng Khoa học Sakura tại Nhật Bản năm 2023

16/02/2023

Thông báo về việc triệu tập ứng viên trúng tuyển vòng 1 tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đợt 2 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 20/TB-HĐTDVC ngày 10/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 về kết quả xét tuyển vòng 1, tuyển dụng […]
14/02/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

13/02/2023

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thông báo các chương trình tài trợ và hợp tác năm 2023

I. TÀI TRỢ DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Chương trình hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu khoa của các viện nghiên cứu, trường […]
10/02/2023

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ, ô tô thanh lý năm 2022-2023

1. Thông báo số 106/TB-HV ngày 10/02/2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe  tô thanh lý năm 2022-2023: Thanh lý xe […]
11/01/2023

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ, ô tô thanh lý năm 2022-2023

Thông báo số 42/TB-HV ngày 11/01/2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô thanh lý năm 2022-2023: Thongbao42TB-HV Thông báo […]
19/12/2022

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 51 năm 2022

12/12/2022

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2022

08/12/2022

Thông cáo báo chí: GDG DEVFEST HANOI 2022 – SỰ KIỆN CÔNG NGHỆ BÙNG NỔ DỊP CUỐI NĂM TỪ GOOGLE DEVELOPER GROUP

Ngày 10/12/2022, sự kiện GDG DevFest Hanoi 2022 từ Google Developers chính thức trở lại tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội), […]