07/03/2022

Thông báo về việc tham dự chương trình trao đổi nghiên cứu sinh và giảng viên giữa Học viện và Đại học Seville (Tây Ban Nha) theo diện học bổng Eramus+ năm 2022

Thực hiện Dự án trao đổi học thuật quốc tế Erasmus+ của Cộng đồng Châu Âu (Erasmus+ Key Action 1- Higher Education Student and Staff Mobility) […]
17/02/2022

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy học tập học kỳ II năm học 2021-2022 từ ngày 21/02/2022 tại cơ sở đào tạo Hà Nội

15/02/2022

Phương án phòng chống Covid – 19 khi sinh viên trở lại học tập trực tiếp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

01/02/2022

Thông báo Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức và người lao động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngày 18/01/2022, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông đã ban hành Nghị quyết số  54/NQ-HĐHV về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức […]
12/01/2022

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 02 năm 2022

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại cơ […]
16/12/2021

Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup

Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup dành cho ứng viên […]
06/12/2021

Thông báo về việc mua BHYT sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2021 -2022

Học viện thông báo về việc mua BHYT cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng, liên thông chính quy năm học 2021 – 2022 như […]
29/11/2021

Thông báo V/v kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Các phiên họp của Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện diễn ra trong hai ngày 24-25/11/2021 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn […]
24/11/2021

Thông báo về việc tạm thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chỉ phí học tập Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Căn cứ Nghị Quyết số 22/NQ-HV ngày 12/04/2021 của Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy chế tổ […]
08/11/2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở […]