30/10/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triệu tập ứng viên trúng tuyển vòng 1 tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

26/10/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét tuyển vòng 1, tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

22/10/2023

Thông báo v/v hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 43 năm 2023

7Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại Cơ […]
04/10/2023

Thông báo về việc phòng, chống sốt xuất huyết

Kính gửi: Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên Học viện Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do muỗi vằn truyền bệnh, bệnh có […]
16/09/2023

Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 810/KH-HV ngày 28/7/2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm […]
21/08/2023

Thông báo tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Thực hiện Kế hoạch số 2836/KH-BTTTT ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng công chức của […]
11/08/2023

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 32 năm 2023

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại Cơ […]
09/08/2023

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành thống báo số 783/TB-HV ngày 26/7/2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá […]
08/08/2023

Thông báo tuyển dụng Viên chức đợt 1 năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 810/KH-HV ngày 28/7/2023 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2023. […]
27/07/2023

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Sau đây gọi là Học viện) trân trọng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá […]