01/03/2016

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016. Học […]
01/03/2016

Thông báo danh sách trúng tuyển lớp Kỹ sư chất lượng cao năm 2015

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Danh sách trúng tuyển lớp Kỹ sư chất lượng cao năm 2015 như sau: […]
24/02/2016

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 như sau: STT […]
19/02/2016

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2016

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ Đợt 1 năm 2016 (theo file đính kèm) […]
15/11/2015

Luật Viên chức

Luật Viên chức đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 […]
15/11/2015

Nghị định của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 09/6/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị đính số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải nội dung Nghị […]
15/11/2014

Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Ngỳ 01/10/2014, ộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV về Quy định mã số và tiêu […]
15/12/2005

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2005/NĐ-CP VỀ CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC, CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Ngày 07 tháng 12 năm 2005, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 130/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP […]