14/02/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

13/02/2023

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thông báo các chương trình tài trợ và hợp tác năm 2023

I. TÀI TRỢ DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Chương trình hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu khoa của các viện nghiên cứu, trường […]
10/02/2023

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ, ô tô thanh lý năm 2022-2023

1. Thông báo số 106/TB-HV ngày 10/02/2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe  tô thanh lý năm 2022-2023: Thanh lý xe […]
11/01/2023

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ, ô tô thanh lý năm 2022-2023

Thông báo số 42/TB-HV ngày 11/01/2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô thanh lý năm 2022-2023: Thongbao42TB-HV Thông báo […]
19/12/2022

Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 51 năm 2022

12/12/2022

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2022

08/12/2022

Thông cáo báo chí: GDG DEVFEST HANOI 2022 – SỰ KIỆN CÔNG NGHỆ BÙNG NỔ DỊP CUỐI NĂM TỪ GOOGLE DEVELOPER GROUP

Ngày 10/12/2022, sự kiện GDG DevFest Hanoi 2022 từ Google Developers chính thức trở lại tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội), […]
06/12/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Qui định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu […]
02/11/2022

Về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá lô 06 xe ô tô thanh lý đợt 1 năm 2022

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ về việc quy định […]
17/10/2022

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô thanh lý đợt 1 năm 2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Sau đây gọi là Học viện) trân trọng  thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá […]