Thông báo chi tiền học bổng và khen thưởng cho sinh viên Học kỳ 1 (2020 – 2021)

Năm học 2020 -2021, tổng kinh phí dành cho học bổng khuyến khích học tập tăng 20% và mức học bổng tăng 10%
29/07/2021
Thông báo chi tiền học bổng và khen thưởng cho sinh viên Học kỳ 1 (2020 – 2021)
02/08/2021

Kính gửi: Các lớp sinh viên

Học viện thông báo về việc chi tiền học bổng và khen thưởng cho sinh viên học kỳ 1 (2020 – 2021).

Hình thức chi tiền: Chuyển khoản (danh sách kèm theo)

Đối với các trường hợp sinh viên có tên trong danh sách học bổng/khen thưởng mà không có tài khoản ngân hàng sẽ nhận tiền trực tiếp tại Văn phòng Giao dịch 1 cửa sau khi hết đợt giãn cách.

Trân trọng!

Danh sách kèm theo:

DS CK khen thuong

DS CK hoc bong

2835 lượt xem