Thông tư của Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Diamond Sea Việt Nam thông báo tuyển dụng chuyên viên kinh doanh bất động sản
14/07/2021
Tiếp sức sinh viên nội trú trong mùa dịch Covid – 19
19/07/2021

Ngày  11/6/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV về  quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Tải nội dung Thông tư tại đây: TT 02 2021 Tieu chuan chuyen vien hanh chinh (2)

44 lượt xem