Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy – học tập, tổ chức thi Học kì 2 năm học 2020-2021 của cơ sở Hà Nội từ ngày 12/07/2021

Cuộc thi tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia 2021 (Viet Solutions 2021)
06/07/2021
Thông báo về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
08/07/2021

Học viện thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy – học tập, thi kiểm tra học kỳ 2, năm học 2020-2021 của Cơ sở Hà Nội từ ngày 12/07/2021 như sau:

1.Kế hoạch giảng dạy – học tập, thi hết học kỳ 2 từ ngày 12/07/2021:

a. Đối với khóa 2017:

 • Khối kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện: Tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại Học viện từ ngày 17/07/2021. Hình thức cụ thể sẽ được Trung tâm KT&ĐB CLGD và Khoa chuyên môn thông báo cho sinh viên.
 • Khối kỹ thuật: Tổ chức thực tập tốt nghiệp từ 19/07/2021 theo kế hoạch.

b. Đối với khóa 2018, 2019, 2020:

 • Tổ chức thực hành tập trung tại Học viện (đối với các học phần không thực hành trực tuyến được) từ ngày 12/07/2021.
 • Đối với học phần GDTC2 của khóa 2020 chưa triển khai học tập và sẽ tổ chức tiếp vào học kỳ 1 năm học 2021-2022.
 • Thi lại học kỳ 1 (2020-2021) đối với khóa 2020: từ ngày 12-18/07/2021 theo hình thức thi trực tiếp tại Học viện.
 • Thi học kỳ 2 (2020-2021) từ ngày 19/07-15/08/2021. Hình thức tổ chức thi kết hợp giữa trực tuyến, trực tiếp tại Học viện. Hình thức thi cụ thể của từng môn thi theo đề xuất của các Khoa, Bộ môn.

Lịch học thực hành, lịch thi, hình thức thi cụ thể của các học phần sẽ được phòng Giáo vụ, Trung tâm TNTH, các Khoa đào tạo thông báo cho sinh viên trên website, trên hệ thống QLĐT và cụ thể tới từng lớp sinh viên. Yêu cầu sinh viên thường xuyên kiểm tra lịch học, lịch thi trên hệ thống QLĐT.

c. Đối với học kỳ hè 2021:

 • Tiếp tục học theo hình thức trực tuyến từ ngày 12-18/07/2021.
 • Thi kết thúc học kỳ hè dự kiến tổ chức từ ngày 16/08/2021.

2. Yêu cầu đối với Sinh viên khi quay trở lại học tập:

 • Học viện không triệu tập quay trở lại học tập đối với các sinh viên được xác định là F0, Fl, F2, F3 hoặc đang sống trong vùng bị cách ly. Học viện sẽ sắp xếp học, lịch thi bù riêng cho các sinh viên trên. Những sinh viên không thuộc diện triệu tập yêu cầu không đến Học viện, không vào các khu Ký túc xá.
 • Sinh viên được triệu tập về Học viện phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ Y tế, của Học viện. Nghiêm túc tuân thủ việc đo nhiệt độ, đeo khẩu trang theo quy định. Yêu cầu tất cả Sinh viên thực hiện nghiêm việc phòng ngừa, vệ sinh cá nhân, hạn chế di chuyển, tụ tập đông người theo quy định (Công tác phòng dịch khi trở lại học tập theo hướng dẫn cụ thể của Học viện).
 • Trong quá trình học tập tại Học viện, nếu có vấn đề về sức khỏe, sinh viên liên hệ các Cơ sở Y tế gần nhất hoặc thông báo tới Trạm Y tế Học viện (tầng 1- Nhà KTX B1): ông Nguyễn Văn Phương, điện thoại: 0904.668.858.

Học viện thông báo tới các Đơn vị có liên quan, các giảng viên và sinh viên được biết và triển khai thực hiện!

TB v/v điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2020-2021

1368 lượt xem