Thông báo về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy – học tập, tổ chức thi Học kì 2 năm học 2020-2021 của cơ sở Hà Nội từ ngày 12/07/2021
06/07/2021
Thông báo về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
08/07/2021

Thực hiện công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch và kế hoạch đào tạo của Học viện; căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch CoVid-19 của Học viện.

Học viện yêu cầu cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Học viện nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Nhà nước và Học viện, cụ thể như sau:

1.Tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch

Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Học viện:

 • Nêu cao tinh thần tự giác, chủ động cập nhật và thực hiện nghiêm các hướng dẫn, quy định của Chính phủ, địa phương nơi cư trú và làm việc về phòng, chồng dịch COVID-19.
 • Siết chặt kỷ cương trong thực hiện các quy định về phòng dịch của Học viện, đặc biệt là Công văn số 411/HV ngày 28/5/2021 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tiếp tục Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong Học viện và các quy trình ra vào cơ quan, kịch bản cho các tình huống bất thường đã được Học viện ban hành (Chi tiết kèm theo).
 • Trưởng các đơn vị trong Học viện quán triệt tới toàn thể cán bộ trong đơn vị về việc siết chặt kỷ cương thực hiện các quy định, hướng dẫn về phòng dịch; chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng dịch trong đơn vị; chủ động đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động của đơn vị mình trong điều kiện dịch bệnh.

2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập, tổ chức thi học kỳ

 • Học viện tạm thời dừng thực hiện các hình thức giảng dạy – học tập và thi trực tiếp tại cơ sở đào tạo Hà Nội theo Thông báo số 558/TB-HV ngày 02/7/2021 của Học viện cho đến khi có thông báo mới.
 • Học viện Cơ sở tại TP.HCM chủ động thực hiện dãn cách theo hướng dẫn của UBND TP.HCM, xây dựng và thông báo kế hoạch giảng dạy – học tập và thi theo điều kiện thực tế.
 • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để áp dụng tối đa hình thức trực tuyến cho giảng dạy các môn thực hành, tổ chức thi kết thúc học phần và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trong thời gian dịch bùng phát để đảm bảo kế hoạch đào tạo.

3. Đối với các đơn vị trong Học viện:

3.1. Học viện Cơ sở, Phòng Giáo vụ, Trung tâm Thí nghiệm thực hành, Khoa đào tạo Sau đại học, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo BCVT1:

 • Triển khai xây dựng và thông báo kế hoạch học tập phù hợp với tình hình thực tế của hệ đào tạo đơn vị quản lý và của Học viện;
 • Kiến nghị với Lãnh đạo Học việc các vấn đề phát sinh trong tổ chức đào tạo khi sinh viên trở lại học tập tập trung;

3.2. Học viện Cơ sở và Trung tâm Dịch vụ:

 • Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong khu ký túc xá, chủ động đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng dịch trong khu vực ký túc xá.
 • Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các hướng dẫn về phòng dịch của Sinh viên đang lưu trú trong ký túc xá. Yêu cầu sinh viên phải thực hiện nghiêm quy trình ra vào ký túc xá và không tiếp khách bên ngoài Học viện trong mùa dịch. Tăng cường giám sát lộ trình di chuyển, tiếp xúc, các biểu hiện ho sốt của sinh viên trong thời gian dịch bùng phát.
 • Thông báo sinh viên có nguy cơ cao (sinh viên có biểu hiện ho, sốt, khó thở; sinh viên tới từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19), không có lịch học tập trực tiếp tại Học viện không đăng ký vào ở ký túc xá.
 • Chuẩn bị các kịch bản tiếp nhận sinh viên khi có kế hoạch học tập trực tiếp tại Học viện.

3.3. Văn phòng Học viện:

 • Tiếp tục chuẩn bị vật tư để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của công tác phòng dịch;
 • Đẩy mạnh tiếp cận các nguồn vacxin covid để sớm đăng ký tiêm cho các cán bộ, giảng viên Học viện.
 • Chuẩn bị kịch bản về phòng dịch khi có kế hoạch học tập trực tiếp tại Học viện.

3.4. Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên:

 • Tiếp tục triển khai tuyên truyền rộng rãi biện pháp phòng chống lây nhiễm, các thông tin về tình hình dịch bệnh.
 • Đẩy mạnh tuyển truyền các biện pháp về phòng chống dịch trong sinh viên, thông báo đầy đủ đến người học các quy định về phòng chống dịch bệnh của nhà nước và Học viện.
 • Đề xuất giải pháp nắm bắt tình hình dịch tễ của sinh viên Học viện, ứng dụng công nghệ thông tin để có dữ liệu khai báo y tế của toàn thể sinh viên trước khi sinh viên trở lại Học tập trực tiếp.

3.5. Các đơn vị trong Học viện: Thực hiện nghiêm túc các quy định về chống dịch bệnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị chủ động đề xuất các biện pháp phòng chống dịch trong Học viện.

Học viện yêu cầu các đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong toàn Học viện nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Địa chỉ liên hệ của Trạm Y tế Học viện: Điện thoại: 0904.668.858. Email: phuongnv@ptit.edu.vn.

TB751

CV 411 v.v tang cuong phong dich

Kichban_batthuong

Mau đang ky tiep khach tại Khu vuc mot cua

Quytrinh_Ravao

TB 558

873 lượt xem