06/11/2023

VNPT Ninh Bình thông báo tuyển dụng

VNPT thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Viễn thông Ninh Bình, cụ thể như sau: 1. Số lượng và vị trí tuyển dụng […]
30/10/2023

Thông báo tuyển lao động Công nghệ thông tin cho một số đơn vị trực thuộc Trụ sở chính Agribank năm 2023

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo tuyển lao động Công nghệ thông tin cho một số đơn vị […]
23/10/2023

Thông báo triệu tập Ban cán sự lớp sinh viên hệ đại học chính quy tại cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện tờ trình số 158/TTr-CT&CTSV ngày 16/10/2023 của Học viện, về việc tổ chức tập huấn Ban cán sự lớp sinh viên hệ đại học […]
20/10/2023

Thông báo Chương trình tham quan và trải nghiệm môi trường làm việc tại Samsung R&D Việt Nam – SRV OPEN DAY 2023

Samsung R&D Việt Nam(SRV) sẽ tổ chức Chương trình tham quan và trải nghiệm môi trường làm việc tại Samsung R&D Việt Nam – SRV OPEN […]
20/10/2023

Thông báo triệu tập sinh viên tham gia học buổi sinh hoạt công dân- sinh viên cuối khóa các lớp khóa D2020, D2019

Thực hiện kế hoạch số 934/KH-HV ngày 28/08/2023 của Học viện, về việc tổ chức buổi sinh hoạt công dân-SV giữa khóa, cuối khóa cho sinh […]
17/10/2023

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) thông báo tuyển dụng

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) thông báo tuyển dụng, cụt hể: 1. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng: – Tổng chỉ […]
17/10/2023

Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 6 thông báo tuyển dụng

Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 6 thuộc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone là một trong số các doanh nghiệp Viễn thông – Công […]
13/10/2023

Thông báo chương trình học bổng tài năng Samsung đợt 2 năm 2023

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Samsung Việt Nam và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, năm 2023, Samsung Việt Nam tiếp tục […]
10/10/2023

Khóa học “Kiểm thử xâm nhập thực hành” (Penetration testing – A hand-on approach) do Samsung tài trợ năm 2023

Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Samsung Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu […]
05/10/2023

Thông báo mở lớp học [ PHÁT HIỆN VÀ PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC]

Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Samsung Việt Nam và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Học viện Công nghệ Bưu […]