11/09/2023

Thông báo triệu tập sinh viên tham dự Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Bưu điện-Vô tuyến điện

Lưu ý: Đề nghị sinh viên đăng ký danh sách tham dự theo đường Link: https://forms.office.com/r/UB8Zm7zkNt hoặc theo mã QR
09/09/2023

Thông báo thời gian học các khóa đào tạo về Big data và IoT theo chương trình tài trợ của Samsung năm 2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc thành lập các lớp đào tạo ngắn hạn về “Big Data” và “IoT” theo […]
09/09/2023

ĐĂNG KÝ KHÓA ĐÀO TẠO VỀ IoT TECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN SMART HOME

Thực hiện kế hoạch của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc triển khai chương trình hợp tác giữa PTIT và Samsung SRV […]
08/09/2023

Thông báo về việc thực hiện khai báo thông tin đối với Tân sinh viên khóa 2023 hệ đại học chính quy

Các bước thực hiện: Bước 1: Sinh viên nhấn vào link hoặc quét mã QR để tham gia khai báo thông tin + Link:  https://forms.gle/JraN8v7yyxAFturJ9 + […]
07/09/2023

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV) tại Hà Nội thông báo tuyển dụng

31/08/2023

Thông báo V/v thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

Căn cứ Nghị Quyết số 22/NQ-HV ngày 12/04/2021 của Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy chế tổ […]
18/08/2023

Thông báo về việc triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy trên hệ thống phần mềm trực tuyến S-link từ kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/08/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của […]
11/08/2023

Thông báo về việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2022-2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí cho […]
26/07/2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SƠ KẾT HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2022 -2023)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc thực hiện sơ kết học kỳ 2 năm học 2022-2023 Thời gian nộp: Ban […]
26/07/2023

MobiFone Thành phố Hà Nội 3 – Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 1 thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023