Chức năng nhiệm vụ

1

 

Nhằm tạo sự thuận lợi cho thí sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh đến liên hệ, giải quyết các thủ tục hành chính thông thường liên quan tới quá trình tuyển sinh và tổ chức đào tạo tại Cơ sở Hà Đông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức, bố trí Bộ phận “một cửa” để tiếp, làm việc với thí sinh, sinh viên (HSSV) theo “cơ chế một cửa”.

  • Địa điểm: Bộ phận giao dịch “Một cửa” – Cơ sở đào tạo Hà Đông
  • Nội dung công việc: hướng dẫn thông tin; tư vấn và tuyển sinh; thu nộp học phí, lệ phí; cấp, chi học bổng và chế độ HSSV; cấp và xác nhận các loại giấy tờ, bảng điểm; giải quyết các thủ tục, chế độ HSSV; giải quyết các thủ tục về thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp; cấp trả hồ sơ HSSV, văn bằng tốt nghiệp
  • Thời gian tiếp, làm việc:
    – Các ngày làm việc: buổi sáng từ 8h30 tới 11h30; Buổi chiều từ 14h00 tới 16h30
    – Ngoài giờ hành chính: 09h00 tới 11h00, ngày thứ 7 hàng tuần (bộ phận Kế toán)

Video giới thiệu về Phần mềm Trung tâm giao dịch một cửa: