Thông báo về việc mua BHYT sinh viên hệ đại học chính quy trong năm 2024 Khóa 2020, 2021, 2022

Viện Kinh tế Bưu điện thông báo tuyển dụng
16/11/2023
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2023-đợt 2
16/11/2023

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế 25/2008/QH12 và Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định sinh viên là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc;

Căn cứ công văn số 4122/BGDĐT-GDTC ngày 08/09/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên quy định các cơ sở Giáo dục cần đảm bảo 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế;

Học viện thông báo về việc mua BHYT cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2020, 2021, 2022 trong năm 2024 như sau:

 I. Đối tượng sinh viên không phải tham gia BHYT trong năm 2024:

Sinh viên đã tham gia BHYT đối tượng khác như:

– Có thẻ BHYT được địa phương cấp: hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, thân nhân người có công với cách mạng, thân nhân sĩ quan, binh sĩ quân đội, công an, cơ yếu, bảo trợ xã hội.– Sinh viên đi làm thêm đã được công ty/cơ quan mua thẻ BHYT.

* Đề nghị các lớp sinh viên tổng hợp danh sách và nộp bản photo thẻ BHYT đối với sinh viên đã tham gia BHYT đối tượng khác về văn phòng 1 cửa ô số 3 trước ngày 31/01/2024.

II. Đối tượng sinh viên bắt buộc tham gia BHYT trong năm 2024:

  1. Sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Học viện (trừ SV đã thuộc đối tượng I ở trên).
  2. Trong năm 2024 sinh viên thuộc hộ gia đình đã thoát nghèo, sinh viên sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nhưng không được hưởng chính sách vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Sinh viên thuộc nhóm đối tượng nêu trên thực hiện việc đóng BHYT, sinh viên thực hiện theo hướng dẫn sau:

3.1. Kỳ đóng BHYT: BHYT SV đóng theo năm tài chính trên cơ sở nối hạn thẻ BHYT đang có nhằm bảo đảm quyền lợi tham gia BHYT SV liên tục.

3.2. Mức thu:

Mức thu BHYT = 1.800.000đ (mức lương cơ bản hiện tại) x 4.5% (tỷ lệ đóng BHXH) x 70% (Đối tượng sinh viên được nhà nước hỗ trợ 30% chi phí BHYT) x 12 tháng tham gia = 680.400 đồng (Sáu trăm tám mươi ngàn bốn trăm đồng).

Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/01/2024 đến 31/12/2024.

3.3. Thời gian thu: Từ ngày 17/11/2023 – 30/11/2023

3.4. Hình thức thu: Học viện triển khai thu phí BHYT của sinh viên qua hệ thống mã thanh toán định danh (Sinh viên sử dụng tài khoản PTIT S-Link của cá nhân để khai thông tin và nộp tiền theo mã định danh tại địa chỉ: https://daotao.ptit.edu.vn/phieubaohiemyte hoặc truy cập mục Đăng ký bảo hiểm y tế trên Cổng thông tin đào tạo của Học viện tại địa chỉ: https://daotao.ptit.edu.vn).

4. Một số yêu cầu và lưu ý:

4.1. Khi nộp tiền đóng BHYT, sinh viên điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình.

4.2. Đối với sinh viên đã có mã số thẻ BHYT:

– Sinh viên cài ứng dụng VSSID trên điện thoại của mình để tra cứu thông tin số thẻ BHYT hoặc sinh viên tra cứu mã số thẻ BHYT tại đây: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx.

 4.3. Đối với những sinh viên chưa được cấp mã số BHXH (con công an, bộ đội hoặc sinh viên không nhớ mã thẻ, sinh viên không tra cứu được) đề nghị sinh viên điền đầy đủ thông tin vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK01-TS) và Phụ lục: Thành viên hộ gia đình để cơ quan bảo hiểm xã hội cấp mã số bảo hiểm (đính kèm file: Mau TK1-TS –) và up lên link: https://forms.office.com/r/7YgM9V8i9a

4.4. Sinh viên nộp tiền BHYT và hồ sơ theo đúng thời gian theo quy định. Sinh viên phải tự chịu trách nhiệm khi không mua BHYT.

Đây là yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên, Học viện thông báo và yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc về hồ sơ xin liên hệ Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên – ĐT: 024.38547795; vướng mắc về nộp kinh phí mua BHYT xin liên hệ Phòng Tài chính kế toán – ĐT: 024.33113166 để được giải đáp.

20867 lượt xem