25/05/2018

Bảng điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (hệ CĐN)

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – […]
16/05/2018

Danh sách dự thi (dự kiến) các học phần tiếng Anh tăng cường 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi các học phần tiếng Anh tăng cường Bậc 1, Bậc 2 năm học 2017 – […]
16/05/2018

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK 2 các lớp Cao học khóa 2017 đợt 1, 2

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 HK 2, lần 1 HK 1 năm […]
08/05/2018

Điểm thi tốt nghiệp tháng 4 năm 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 4 năm 2018 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Đại […]
27/04/2018

Mẫu bảng điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Ngành Công nghệ thông tin
18/04/2018

Bảng điểm thi lần 2 HK1 hệ CQ, lần 1 HK 1 hệ CĐN khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017 – […]
23/03/2018

Bảng điểm thi lần 1 HK 1, lần 1 các lớp HL (lớp riêng) năm học 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 1, lần 1 các lớp […]
21/03/2018

Danh sách dự thi tiếng Anh Học kỳ 1 lần 2, năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh Học kỳ 1 lần 2, năm học 2017-2018, chi tiết […]
21/03/2018

Bảng điểm thi lần 1 HK 2 năm học 17 – 18 (các lớp C15)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – […]
20/03/2018

Danh sách thi lần 2 học kỳ 1, các lớp học lại riêng, TTTN năm 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi lần 2 học kỳ 1, lần 2 các lớp học lại riêng học kỳ 1, […]

Liên hệ - Hỗ trợ

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD
Địa chỉ: Tầng G, Nhà A2, Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04. 33501828

Liên kết website