Đoàn thanh niên

DANH SÁCH BÍ THƯ CÁC LIÊN CHI ĐOÀN KHOA

TT Liên chi đoàn Khoa Họ tên Email
1 Điện, Điện tử Nguyễn Huy Thông huythongcbg27@gmail.com
2 Viễn thông Đặng Đức Nhật nhat.ptit.edu.vn@gmail.com
3 Công nghệ thông tin – An toàn thông tin Trần Diễm Quỳnh trandiemquynh22@gmail.com
4 Tài chính kế toán Lương Ngọc Tú luongtu.ptit@gmail.com
5 Quản trị kinh doanh Trần Văn Tú tu.juven@gmail.com
6 Marketing Nguyễn Quốc Minh nguyenminh7195@gmail.com
7 Multimedia Đỗ Thị Thúy seagullpt4@gmail.com

 

CÁC CÂU LẠC BỘ ĐỘI NHÓM SINH VIÊN

TT CLB Phụ trách Fanpage
1 Sinh viên tình nguyện Nguyễn Trường Chinh https://www.facebook.com/CLBSVTNPTIT
2 Văn hóa nghệ thuật Bùi Thị Hồng Thắm https://www.facebook.com/Vhnt.ptit.family
3 CDA Phan Hương Ly https://www.facebook.com/cdafamily
4 Taekwondo Phan Hoàng Anh
5 Võ thuật mở rộng PTIT Phạm Văn Thanh https://www.facebook.com/CLB-Võ-Thuật-Mở-Rộng-PTIT-143125062461208
6 CLB IT Vũ Đình Hoàng https://www.facebook.com/ITPtit
7 Tiếng Anh Đào Việt Phương https://www.facebook.com/ptitenglishclub
8 S4C Bùi Thị Quỳnh Trang
9 Đội cờ đỏ Nguyễn Thị Thu Thảo
11 CLB Lập trình PTIT  Nguyễn Hoàng Nam https://www.facebook.com/clubproptit
11 Multimedia Bùi Chí Hướng https://www.facebook.com/clbmultimediaptit