Đoàn thanh niên

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2022-2024

TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Đảng viên Đoàn viên Chức vụ, Đơn vị công tác Trình độ Chức vụ 
Nam Nữ Chuyên môn Lý luận
1 Chung Hải Bằng   1989 Nùng x   Chuyên viên phòng Chính trị và Công tác Sinh viên ThS Trung cấp Bí thư Đoàn Học viện 
2 Phạm Xuân  Minh 1987   Kinh  x   Giảng viên Khoa Kỹ thuật điện tử 2, Học viện cơ sở ThS   Phó bí thư Đoàn Học viện
Chủ nhiệm UBKT
Bí thư Đoàn Học viện cơ sở 
3 Nguyễn Văn Tiến 1994   Kinh   x Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin 1 ThS   Phó Bí thư Đoàn Học viện
Trưởng ban Đào tạo và Khoa học công nghệ Đoàn Học viện
4 Trần Thanh Trà 1992   Kinh  x   Giảng viên, Khoa Quản trị Kinh doanh 2 ThS Trung cấp Ủy viên Ban thường vụ
Phó Bí thư Học viện cơ sở tại Tp HCM
5 Vũ Thùy Linh   1996 Kinh    x Giảng viên, Khoa Đa phương tiện 1 ThS   Ủy viên Ban thường vụ
Trưởng ban Phong trào Đoàn Học viện
Bí thư Liên chi đoàn khoa Đa phương tiện
6 Nguyễn Bảo Ngọc   1992 Kinh   x Giảng viên Bộ môn Marketing, Viện KTBĐ ThS   Ủy viên Ban thường vụ
Bí thư Liên chi đoàn Viện kinh tế Bưu điện
7 Bùi Trung Trà 2001   Kinh    x Sinh viên lớp D19CQDT03-B SVĐH   Ủy viên Ban thường vụ
Chánh Văn phòng Đoàn Học viện
Bí thư Liên chi đoàn khoa KTĐT1
8 Ngô Kiều Anh   2002 Kinh    x Sinh viên lớp D20CQTM01-B SVĐH   Ủy viên Ban thường vụ
Bí thư Liên chi đoàn khoa Quản trị Kinh doanh 1
9 Nguyễn Đình Sơn 1996   Kinh    x Giảng viên, Khoa Đa phương tiện 1 ThS   Ủy viên Ban chấp hành
Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Học viện
Bí thư Chi đoàn Cơ quan Học viện
10 Trần Thị Kim Quý   1997 Kinh    x Giảng viên, Khoa Cơ bản 2 ThS   Ủy viên Ban chấp hành
UV BTV Đoàn Học viện cơ sở tại Tp HCM
11 Vũ Tuấn Anh 1993   Kinh   x Nghiên cứu viên, Viện CDiT ThS   Ủy viên Ban chấp hành
Bí thư chi đoàn Viện CDiT
12 Nguyễn Thành Chương 2001   Kinh  x   Sinh viên lớp D19CQCN01-N SVĐH   Ủy viên Ban chấp hành
Phó Bí thư Học viện cơ sở tại Tp HCM
13 Đinh Thị Hương Thảo   2001 Kinh    x Sinh viên lớp D19PTDPT-B SVĐH   Ủy viên Ban chấp hành
Phó trưởng ban Tuyên giáo Đoàn Học viện
14 Hà Kiều Anh   2002 Kinh    x Sinh viên lớp D20CQKT01-B SVĐH   Ủy viên Ban chấp hành
Phó Trưởng ban Tổ chức kiểm tra Đoàn Học viện
15 Nguyễn Quỳnh Phương   2002 Kinh    x Sinh viên lớp D20CQQT02-B SVĐH   Ủy viên Ban chấp hành
Phó Chánh văn phòng Đoàn Học viện
16 Nguyễn Thành Hưng 2002   Kinh    x Sinh viên lớp D20CQCN06-B SVĐH   Ủy viên Ban chấp hành
Bí thư Liên chi đoàn khoa CNTT 1
17 Nguyễn Thị Hằng   2002 Kinh    x Sinh viên lớp D20CQVT03-B SVĐH   Ủy viên Ban chấp hành
Bí thư Liên chi đoàn khoa Viễn thông 1
18 Lê Thùy Linh   2002 Kinh    x Sinh viên lớp D20ACCA SVĐH   Ủy viên Ban chấp hành
Phó bí thư Liên chi đoàn khoa Kế toán 1
19 Đỗ Lan Hương   2002 Kinh    x Sinh viên lớp D20CQMR03-B SVĐH   Ủy viên Ban chấp hành
Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện 
20 Nguyễn Thị Nguyệt   2002 Kinh    x Sinh viên lớp D20CQDT04-B SVĐH   Ủy viên Ban chấp hành
Phó bí thư Liên chi đoàn khoa Kỹ thuật điện tử 1
Bí thư chi đoàn, lớp phó D20CQDT04-B 
21 Đinh Thị Diễm Quỳnh   2003 Kinh x   Sinh viên D21TTDPT SVĐH   Ủy viên Ban chấp hành
Phó Bí thư Liên chi Khoa Đa phương tiện
Lớp trưởng lớp D21CQTT02-B,
Bí thư chi Đoàn D21CQTT02-B

DANH SÁCH BÍ THƯ CÁC LIÊN CHI ĐOÀN KHOA

TT Liên chi đoàn Khoa Họ tên Email
1 Điện, Điện tử Nguyễn Huy Thông huythongcbg27@gmail.com
2 Viễn thông Đặng Đức Nhật nhat.ptit.edu.vn@gmail.com
3 Công nghệ thông tin – An toàn thông tin Trần Diễm Quỳnh trandiemquynh22@gmail.com
4 Tài chính kế toán Lương Ngọc Tú luongtu.ptit@gmail.com
5 Quản trị kinh doanh Trần Văn Tú tu.juven@gmail.com
6 Marketing Nguyễn Quốc Minh nguyenminh7195@gmail.com
7 Multimedia Đỗ Thị Thúy seagullpt4@gmail.com

 

CÁC CÂU LẠC BỘ ĐỘI NHÓM SINH VIÊN

TT CLB Phụ trách Fanpage
1 Sinh viên tình nguyện Nguyễn Trường Chinh https://www.facebook.com/CLBSVTNPTIT
2 Văn hóa nghệ thuật Bùi Thị Hồng Thắm https://www.facebook.com/Vhnt.ptit.family
3 CDA Phan Hương Ly https://www.facebook.com/cdafamily
4 Taekwondo Phan Hoàng Anh
5 Võ thuật mở rộng PTIT Phạm Văn Thanh https://www.facebook.com/CLB-Võ-Thuật-Mở-Rộng-PTIT-143125062461208
6 CLB IT Vũ Đình Hoàng https://www.facebook.com/ITPtit
7 Tiếng Anh Đào Việt Phương https://www.facebook.com/ptitenglishclub
8 S4C Bùi Thị Quỳnh Trang
9 Đội cờ đỏ Nguyễn Thị Thu Thảo
11 CLB Lập trình PTIT  Nguyễn Hoàng Nam https://www.facebook.com/clubproptit
11 Multimedia Bùi Chí Hướng https://www.facebook.com/clbmultimediaptit