28/11/2023

Thông báo danh sách gia hạn thẻ BHYT cho sinh viên ĐHCQ khoá 2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách sinh viên khoá 2023 hệ Đại học chính quy đã được gia hạn thẻ […]
16/11/2023

Thông báo về việc mua BHYT sinh viên hệ đại học chính quy trong năm 2024 Khóa 2020, 2021, 2022

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế 25/2008/QH12 và Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế của Quốc […]
16/11/2023

Thông báo triệu tập sinh viên tham dự Lễ mít tinh chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Thực hiện kế hoạch 1206/KH-HV ngày 30/10/2023 của Giám đốc Học viện. Học viện thông báo triệu tập Sinh viên tham dự lễ mít tinh kỷ […]
14/11/2023

Thông báo đăng ký tham dự cuộc thi “Tư duy thiết kế khởi nghiệp toàn cầu”

Vừa qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã nhận được lời mời từ phía Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) về việc cử sinh […]
06/11/2023

Bưu điện thành phố Hà Nội thông báo tuyển dụng

Bưu điện thành phố Hà Nội thông báo tuyển dụng: 1. Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên đang học tập tại Học viện Công nghệ Bưu […]
06/11/2023

VNPT thông báo tuyển dụng

VNPT thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Viễn thông Ninh Bình, cụ thể như sau: 1. Số lượng và vị trí tuyển dụng […]
06/11/2023

VNPT Ninh Bình thông báo tuyển dụng

VNPT thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Viễn thông Ninh Bình, cụ thể như sau: 1. Số lượng và vị trí tuyển dụng […]
30/10/2023

Thông báo tuyển lao động Công nghệ thông tin cho một số đơn vị trực thuộc Trụ sở chính Agribank năm 2023

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo tuyển lao động Công nghệ thông tin cho một số đơn vị […]
23/10/2023

Thông báo triệu tập Ban cán sự lớp sinh viên hệ đại học chính quy tại cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện tờ trình số 158/TTr-CT&CTSV ngày 16/10/2023 của Học viện, về việc tổ chức tập huấn Ban cán sự lớp sinh viên hệ đại học […]
20/10/2023

Thông báo triệu tập sinh viên tham gia học buổi sinh hoạt công dân- sinh viên cuối khóa các lớp khóa D2020, D2019

Thực hiện kế hoạch số 934/KH-HV ngày 28/08/2023 của Học viện, về việc tổ chức buổi sinh hoạt công dân-SV giữa khóa, cuối khóa cho sinh […]