15/07/2022

Thông báo chi tiền khen thưởng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo chi tiền khen thưởng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022. Hình thức chi […]
13/07/2022

Thông báo về việc chi trả tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên & hỗ trợ học tập cho sinh viên dân tộc ít người

Phòng Tài chính Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc chi trả tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi […]
06/07/2022

Thông báo Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021- 2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021- 2022 […]
06/07/2022

Thông báo quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021-2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học […]
06/07/2022

Thông báo quyết định hỗ trợ học tập cho sinh viên đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người học kỳ 2 năm học 2021-2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo quyết định hỗ trợ học tập cho sinh viên đối tượng dân tộc thiểu số rất […]
30/06/2022

Thông báo về việc mức thu học phí năm học 2022-2023

Trong năm qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn, phần nào giảm bớt gánh nặng […]
28/06/2022

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành), Khóa 2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2021-2022 của Trung tâm GDQP-AN thuộc Trường Đại học Sư phạm TDTT; – Căn cứ Kế hoạch đào […]
22/06/2022

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ĐTDĐ của Samsung tại Việt Nam thông báo tuyển dụng vị trí kỹ sư lập trình

22/06/2022

SAMSUNG SVMC – Tuyển dụng kỹ sư lập trình đợt 3 năm 2022

Samsung SVMC sắp có một bước chuyển mình lớn là thay đổi trụ sở làm việc về tòa nhà Samsung R&D Campus tại Tây Hồ Tây […]
20/06/2022

Trường Trung cấp Y tế Trung ương

Trường Trung cấp Y tế Trung ương thông báo tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau: Vị trí tuyển dụng STT Vị trí truyển […]