Học bổng – Thực tập – Việc làm

Là trường công lập hàng đầu trong lĩnh vực ICT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp hàng đầu trong đào tạo, tuyển dụng và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong thời gian qua, hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp tại Học viện đã và đang cống hiến, làm việc và thăng tiến tại các doanh nghiệp, hãng Viễn thông, Công nghệ thông tin lớn trong và ngoài nước.