29/08/2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK3 năm học 15-16 các lớp Cao học M15 đợt 1

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần, kỳ thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2015 – 2016 các […]
23/08/2016

Bảng điểm học phần: Kỹ thuật nhiếp ảnh thi lần 1 HK 2 năm học 15 – 16

Chi tiết xem File đính kèm. Trân trọng!
18/08/2016

Bảng điểm học phần thay thế thi tốt nghiệp năm học 2015 – 2016

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm học phần, các học phần thay thế thi tốt nghiệp, điểm sẽ liên tục […]
18/08/2016

Điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp của các lớp Khóa 2012, VB2 và L14 ngành QTKD

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp của các lớp Khóa 2012, ĐHCQ, ĐHTX, học Văn bằng 2 […]
15/08/2016

Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các lớp Văn bằng 2 và L14KT

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp của các lớp học Văn bằng 2 và Liên thông khóa […]
09/08/2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK2 năm học 15-16 các lớp Cao học M15 đợt 2

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần, kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 các […]
08/08/2016

Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 2012 ngành Kế toán

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp, ngành Kế toán khóa 2012, chi tiết xem File đính kèm. […]
04/08/2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK 2 các lớp CLC E15CN

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm học phần, thi , điểm sẽ liên tục được cập nhật, Sinh viên chú […]