16/04/2021

Kết quả chấm phúc khảo bài thi học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo kế quả chấm phúc khảo bài thi, kỳ thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020 […]
09/04/2021

Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2021

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2021 đối với […]
09/03/2021

Hướng dẫn tra kết quả thi và khảo sát ý kiến SV, học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN CÁCH TRA CỨU ĐIỂM THI VÀ KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN TRONG ỨNG DỤNG PTIT S-Link Trung tâm Khảo thí & […]
05/02/2021

Bảng điểm học phần các lớp Học lại riêng kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các lớp Học lại riêng học kỳ 1 năm học […]
07/01/2021

Điểm thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 3 năm 2020

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 3 năm 2020, chi tiết xem File đính kèm. Mọi […]
03/01/2021

Thông báo về việc: Xử lý đăng ký môn học học kỳ 2, năm học 2020-2021; tổ chức thi học kỳ 1, năm học 2020-2021 đối với các sinh viên nộp học phí muộn sau ngày 17/12/2020

Căn cứ thông báo số 735/TB-HV ngày 08/10/2020 của Giám đốc Học viện về việc thu học phí, học lại, học cải thiện điểm học […]
24/12/2020

Danh sách, Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định về […]
06/11/2020

Bảng điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 2 HK2, HK hè năm học 2019 – 2020

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 2 học kỳ 2, học kỳ hè […]
04/11/2020

Danh sách phòng thi, Quy định đối với thí sinh dự thi phân loại trình độ Tiếng Anh đầu vào hệ đại học chính quy Khóa 2020-2025

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo: Danh sách phòng thi phân loại trình độ Tiếng Anh đầu vào hệ đại học chính quy […]
02/11/2020

Điểm thi tốt nghiệp Đợt 2 năm 2020

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo: Điểm thi tốt nghiệp Đợt 2 năm 2020 hệ đại học Từ xa khóa 2016 – 2020 ngành Quản trị […]