28/04/2017

Bảng điểm các lớp Cao đẳng nghề thi lần 1 HK 2, lần 2 HK 1 khóa 14,15,16

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi lần 1 học kỳ 2 khóa 2014, lần 2 học kỳ 1 khóa 2015, 2016 các […]
14/04/2017

Bảng điểm học phần thi lần 2 HK 1 năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – […]
04/04/2017

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK 1 các lớp Cao học M16 (đợt 2)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 […]
04/04/2017

Điểm thi, Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp (đợt 1) tháng 3 năm 2017

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm bảo vệ khóa luận kỳ thi tốt nghiệp (đợt 1) tháng 3 năm 2017 […]
21/03/2017

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, các lớp Cao đẳng khóa 2014

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – […]
15/03/2017

Danh sách, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp (đợt 1) tháng 3 năm 2017

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo danh sách sinh viên dự thi, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2017, chi […]
13/03/2017

Danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, chi tiết xem File đính […]
28/02/2017

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2016 – […]
15/02/2017

Bảng điểm học phần các lớp Cao học M16 đợt 1 thi lần 1 Học kỳ II

TT Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 Học kỳ 2 các lớp Cao học khóa […]
07/02/2017

Bảng điểm các học phần thay thế tốt nghiệp (đợt 1+2) Khóa 2012, LT 2014

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm các học phần thi thay thế tốt nghiệp đợt 1, 2 năm học 2016 – 2017, hệ […]